Gracias por animarte a enviar a túa música.
Sorte!

Non 


Adxuntar arquivo (preferentemente MP3, max 10MB):

Ao pulsar enviar declaro ser o autor da canciA?n que estou a enviar, e posuA?r todos os dereitos sobre ela.

Autorizo a iconoscopio a publicar na sA?a web dita canciA?n sen contraprestaciA?n algunha pola sA?a banda.

Autorizo a Iconoscopio a que realice un vA?deo utilizando a miA?a canciA?n como banda sonora, e cedendo a Iconoscopio todos os dereitos de reproduciA?n do vA?deo resultante, podendo serevent online thesaurus Iconoscopio publicar en calquera tipo de soporte dixital ou analA?xico, fA?sico ou virtual, o vA?deo resultante, que incluirA? a miA?a mA?sica.

Iconoscopio en caso de realizar un vA?deo utilizando a miA?a mA?sica, autorA?zame a utilizar este vA?deo para promociA?n da miA?a http://www.babycaredaily.com/wellbutrin-sr-brand-vs-generic/ mA?sica naqueles soportes que estime oportuno.

Non estarA? autorizada a ediciA?n do vA?deo resultante http://en.marceloalvarez.com/purchase-cafergot-ingredients/ nin a creaciA?n de obras derivadas, o vA?deo utilizarase integramente, respectando os crA?ditos e portadas que aparezan nel.

Non se admitirA?n canciA?ns con copyright, nin versiA?ns, ou remesturas doutras.